Jak na skvělé poznámky…?

Správné dělání poznámek je základním kamenem pro naučení se něčeho nového. Pokud si poznámky roztřídíme již při zaznamenávání, ušetříme si později hodně času při samotném učení požadované látky. Přehledné poznámky, ať už videa, přednášek, hodin či odjinud, urychlí váš proces učení a navíc se ke svým poznámkám budete rádi vracet. Pojďme si ukázat jednu metodu, která nám ukáže, jak na to. Jste připraveni?

Jedná se o tzv. Cornellovu metodu vymyšlenou v USA akademikem Walterem Paukem. Jeho metoda spočívá v tom, že si list papíru rozdělíme na tři části (tj. 2 sloupce a 1 obdelník): 1. Sloupec slouží pro klíčová slova/ hlavní myšlenky v bodech; 2. sloupec slouží pro zaznamenávání poznámek, diagramů a obrázků (zdroj klíčových slov pro 1. sloupec); 3. část slouží pro shrnutí všech poznámek na celé straně v 1-5 větách. Níže na obrázku můžete vidět vzor s vysvětlivkami pro jednotlivá pole:

Pro lepší představu, jak mohou poznámky vypadat uvnitř daných polí, se podívejme na vyplněnou A4 rozdělenou přesně podle obrázku výše.

Jak si můžete všimnout sloupec vlevo obsahuje klíčová slova či otázky na „odstavečky“ na sloupec vpravo. Oproti vzoru si můžete úplně dole povšimnout v poli shrnutí ještě zdroj. V tomto případě jsem učební látku čerpal z videa na Youtube. V závorce je uveden celý název videa.

Tento systém zaznamenávání poznámek má obrovskou výhodu v tom, že jste si schopni zapsat informace, které v promluvě mluvčího nemusí být uspořádané. Je to dáno tím, že poznámky tvoříte do dvojic termín – definice, které následně po úpravě můžete vložit jakéhokoli systému či programu, který používá princip kartičkové metody (pokud nevíte, co to je, klikněte zde) neboli algoritmu SRS pro efektivní opakování.

Jednotlivé dvojice např.: „Co je správné? (z morálního hlediska) – Jediné, co je správné, je dobrá vůle.“ (Na obrázku v zelené barvě) Samozřejmě zestručníme definici tak, ať vystihuje podstatu, ale není zas příliš dlouhá.

Takto vyextrahované dvojice lze již možno procvičovat, ale o tom zas někdy příště.