Jak si zapamatovat odstavec snadno a napořád

Dnes se podíváme, jak si zapamatovat odstavec libovolného textu slovo od slova. Níže jsem vybral úryvek z proslovu Winstona Churchilla, který pronesl krátce poté, co se stal britským premiérem v roce 1940. Nebudu déle napínat, pojďme na to!

„Nemohu vám slíbit nic než krev, dřinu, slzy a pot.“ Máme před sebou těžkou zkoušku, nejbolestnější ze všech. Máme před sebou mnoho, mnoho dlouhých měsíců boje a utrpení. Ptáte se, co je naší politikou? Odpovím: vést válku na moři, na zemi a ve vzduchu s veškerou naší mocí a veškerou silou, kterou nám Bůh může dát;

Více na: https://www.euro.cz/light/9-vlivnych-projevu-ktere-zmenily-svet-1290003#utm_medium=selfpromo&utm_source=euro&utm_campaign=copylink

Postup: 

1. Rozdělte text na odstavce

,Nemohu vám slíbit nic než krev, dřinu, slzy a pot.´ Máme před sebou těžkou zkoušku, nejbolestnější ze všech.

Máme před sebou mnoho, mnoho dlouhých měsíců boje a utrpení. Ptáte se, co je naší politikou? Odpovím: vést válku na moři, na zemi a ve vzduchu s veškerou naší mocí a veškerou silou, kterou nám Bůh může dát;

2. Ke každému slovu vyhledejte v googlu vyhledávači obrázek,

,Nemohu vám slíbit nic než krev, dřinu, slzy a pot.´ Máme před sebou těžkou zkoušku, nejbolestnější ze všech.

Máme před sebou mnoho, mnoho dlouhých měsíců boje a utrpení. Ptáte se, co je naší politikou? Odpovím: vést válku na moři, na zemi a ve vzduchu s veškerou naší mocí a veškerou silou, kterou nám Bůh může dát;

3. Z přiřazených obrázků vytvořte smysluplný příběh.

Tip1 : Najdi na googlu obrázky pro slova v odstavci, které si chceš zapamatovat (nebo podobně znějící slova). Obrázky pro slova v odstavci nám poslouží pro vytvoření příběhu – lešení, které mezi s sebou propojíme smysluplným příběhem. Vytvoříme si příběh na celý odstavec, který bude odkazovat téměř na všechna slova v odstavci. V hlavě po vytvoření příběhu se budete procházet ve vymyšleném příběhu a rozpomínat na slova v odstavci.

Tip2 : Máte-li si například zapamatovat slovo “boje”, v googlu vyhledávači může vyjet “bójka” namísto nějaké bitky, vyhledejte slovo pak podle základního tvaru v jednotném čísle. V našem případě tedy “boj”.

Tip3 : Slovesa prevest do podstatných jmen pro lepsi vyhledani obrazku.

Tip4 : Předložky a spojky ale i ostatní slovní druhy se mohou v odstavci opakovat. Použijte proto obrázek, který jste si určili poprvé a setrvejte u něj. Budete ho mít už zakodován pro další použití. Pravidlo samozřejmě platí i pro další slovní druhy.

  1. První odstavec : ,Nemohu vám slíbit nic než krev, dřinu, slzy a pot.´ Máme před sebou těžkou zkoušku, nejbolestnější ze všech.

Nemohoucný na vozíku dojede na ke značce Vám, když v tom vozíčkaři přísahá slib voják v pozoru říkajíc nahlas „nic!“. Než voják natáhne ruku, nemohoucnému začne z ničeho nic z nosu valit krev a je to taková dřina pro vojáka tu krev zastavit, že se až mu vyhrknou slzy do očí. Krev se podařilo zastavit, Ach povzdechne si nemohoucný a otírá si přitom pot z čela. Nemohoucný začne křičet, že hlad a že před drahnou dobou by sněd i vojáka, zachránce před sebou. Kdysi jej opravdu snědl a měl z něj těžké zažívací obtíže, byla to pro něj zkouška, nejbolestnější ze všech.

1. Nemohu = Nemohoucnost

K zajmenum najít obrázky (v jiných jazycích mohou stejně napsaná slova znamenat něco jiného):

2. Vám

3. Slíbit = slib

4. Nic

5. než (nalezněte symboly pro spojky, pomůže matematika)

6. Krev

7. dřina

8. Slzy

9. a (ch) zde jsem si pomohl citoslovcem “ach” pro zapamatovaní spojky “a“

10. Pot

11. Máme

12.Před

13. Sebou

14. Těžký (u přídavných jmen si můžeme pomoct vlastní představou, v tomto případě jsem nehledal obrázek podle adjektiva “těžký” ale vzpírání)

15. Zkouška

16. Nejbolestnejsi ze vsech

B) Druhý odstavec:

Máme před sebou mnoho, mnoho dlouhých měsíců boje a utrpení. Ptáte se, co je naší politikou? Odpovím: vést válku na moři, na zemi a ve vzduchu s veškerou naší mocí a veškerou silou, kterou nám Bůh může dát;

Nemohoucný stále hlad a před s sebou vidí mnoho a mnoho prášků, dlouhých vlasů, pohozených měsíčních kalendářů a začíná blouznit. Vidí ve snu boje, rváče ach! a utrpení v tvářích bojovníků, kteří se tázavě ptají, kde se tu objevil CO oxid uhelnatý, který v černých chuchvalcích tvoří heslo Je t´aime, které zpívají naši hokejisté v červených dresech spolu s výkříkem „Výhra je naše politika!“ Se před hokejisty objeví Jolanda sdělujíc, že jim dá jen tři odpovědi. Vést válku proti Jolandě je na prd nejen na moři, ale i na zemi ach! a i ve vzduchu ač s odporem našich hokejistů a jejich veškerou mocí a silou, kterou jim Bůh může proti Jolandě dát.

17.Máme

18. Před

19. sebou

20. Mnoho

21. dlouhých

22. měsíců

23. boje

24. a

25. utrpení

26. Ptáte se

27. co

28. je

29. naší

30. politikou

31. Odpovím = odpověď

32. vést = vedení

33. válku

34. na

35. moři

36. na

37. zemi

38. a

39. ve

40. vzduchu

41. s

42. veškerou

43. naší

44. mocí

45. a

46. veškerou

47. silou

48. kterou

49. nám

50. Bůh

51. může

52. dát

Obrázky nemusíte vždy použít pro dané slova, můžete některé vynechat nebo je spojit. Obrázky slouží jako pomůcka pro vizualizaci daného slova tak, aby se dalo použít do příběhu – lešení.

Chci věřit tomu, že jste se přinejmenším alespoň zamysleli, jak by mohlo vypadat učení, kdybzchom se u něj nejen učili, ale zároveň bavili. Rychleji se člověk učí, když něco nového vytváří (např. příběh pro zapamatovaní časovaní sloves; odstavce atd.) než jen pouhým biflovaním a opakováním dokola. U biflování máte ypravidla problém s motivací, který u vytváření příběhu odpadá (pokud se nenecháte odradit svými prvními ne zcela výstředními příběhy), holt vše chce trénink a úsilí, nicméně dobrý příběh je dobrou motivací k vytvoření dalšího atd.

Nenechte se odradit prvním nezdarem a směle vytvářejte bláznivé příběhy, snažte se spojit nespojitelné, učarujte svou mysl znamínkem mexického dolaru nebo slonem v porcelánu, hlavně buďte ztřeštění!

Vytváření příběhů zdar!