Jak si zapamatovat skripta aneb s „mnemomapou“ může být legrace!

Jak si zapamatovat skripta aneb s „mnemomapou“ může být legrace!

Jistě znáte (nebo jste znali) ten pocit, když jste před sebou měli rozložená skripta s kupou informací a nevěděli jste, kde začít. Jak je uchopit. Asi jste strávili spoustu času čtením látky dokola, podtrháváním klíčových slov, přeříkáváním či přepisováním. Někteří z Vás si třeba zkusili vypsat poznámky z už tak zestručněných skript, ale pak jste se asi stejně vrátili k tomu, co znáte.

Dnes bych Vám rád ukázal, jak skloubit mnemotechnické pomůcky s myšlenkovou mapou tak, abyste si zapamatovali pojmy a poučky, pokud možno bez minimálního opakování napořád.

Pro dnešní článek jsem jako zdroj použil vypracované státnicové otázky pro obor Právo, které jsem našel na serveru www.uloz.to. Stránku velmi oblíbenou mezi studenty pro sdílení všemožných výpisků, učebnic apod. Níže můžete na obrázku vidět, kterou pasáž jsem si vybral pro zapamatování:

Tím, že jsem se rozhodl, co si chci zapamatovat, jsem učinil první krok. Jak můžete vidět, výpisky ze skript vykazují jistou hierarchii – úrovně. Nadpisu Prameny práva je podřazená definice, která následuje za rovnítkem. Dále jsou zmíněnému nadpisu podřazena další termíny s definicemi (právní obyčeje = nejstarší pramen práva…atd). K takto strukturovanému textu se nejlépe hodí si vytvořit myšlenkovou mapu. To bude naším druhým krokem. Říkáte si proč budete přepisovat ten samý text znova, když jej máte již ve skriptech? Vysvětlení je nasnadě. Informace uschované v lineárním textu (přestože aspoň tučně zvýrazněné) se špatně vytahují z paměti. Potřebujeme jednotlivá fakta (definice) rozdělit na kousky (tj. jeden fakt, jedna informace) a spojit je v nadřazených a podřazených vztazích, abychom zřetelněji viděli souvislosti. Uveďme příklad:

K pojmu normativní smlouvy náleží podřazené dvě informace: smlouva, jejíž ustanovení jsou obecná a závazně regulují celou skupinu právních vztahů stejného druhu mezi relativně neurčitým počtem subjektů. Všimněte si, že druhá věta je v myšlenkové mapě brána jako další větev rostoucí z nadřazeného termínu normativní smlouvy.

Ne vždy to jde přímočaře, ale usnadní nám to orientaci ve vytvořené myšlenkové mapě. Budeme totiž po ní v následujících krocích cestovat.

Jakmile jste s myšlenkovou mapou hotovi, můžeme přejít k třetímu kroku. Vybereme si klíčová slova slova z vytvořené myšlenkové mapy a z nich sestavíme příběh. Nemusí to být všechny pojmy z mapy, můžete si vybrat jen některé.

Pojmy, na které budete tvořit mnemotechnické pomůcky, jsou zastávkami na myšlenkové mapě a jsou jim přiřazeny nové symboly evokující slovo k zapamatování. př. první zastávka Pramen Práva přechází k druhé zastávce Právní obyčeje viz níže.

Při tvoření příběhu se snažte, aby sled klíčových slov na sebe v příběhu navazoval (pokud si přejete zapamatovat si definici slovo od slova) viz první a druhá zastávka.

Postup:

1. Zdroj

Najděte či si vytvořte materiál, který se chcete naučit.

2. Roztřídění (mapa)

Zvolenou látku převeďte do myšlenkové mapy, aby jste zřetelně viděli vazby mezi pojmy a vykrystalizovaly tak souvislosti.

3. Klíčové slova (vyselektování)

Jakmile máme myšlenkovou mapu hotovou, vybereme si z ní klíčová slova k zapamatování (Nemusí to být všechny pojmy, které jsme zavedli do mapy).

4. Zastávky

Vybraná klíčová slova, jsou zastávkami na myšlenkové mapě. Odvíjíme od nich příběh, který nás spojuje s dalšími klíčovými slovy na mapě.

5. Příběh

Vytvoříme příběh tak, že z klíčových slov, vytvoříme osoby nebo předměty, které na sebe vzájemně působí.

Níže jsou kurzívou označena klíčová slova. Za dvojtečkou se nacházejí příběhy.

(První zastávka)

Prameny práva: Pramen stříká ze země, ven však vyletují okolkované a orazítkované dokumenty.

(Druhá zastávka)

Právní obyčeje: Proud papírů přestane, když v tom vyskočí právník z gejzíru s obličejem od razítek.

(Třetí zastávka)

Nejstarší pramen práva, zvykové právo: Právník od razítek má dlouhý vous a má ve zvyku pít zachovalé lektvary vymáčených a naložených zákoníků v lihu.

(Čtvrtá zastávka)

Musí splňovat 2 znaky; musí být dlouhodobě užívaný a státem uznaný:

Má nejradši ty nejzachovalejší, pije je dlouhodobě a navíc jsou státem uznané.

(Pátá zastávka)

v ČR pramenem práva do roku 1811, typické pro angloamerický systém:

Tyto lektvary s etiketou přes celé tělo zobrazující křiklavě britskou americkou vlajku popíjel až do roku (majáku s brýlema se dvěma nohama) uprostřed české kotliny (1811).

(Šestá zastávka)

Soudní precedenty, individuální právní akt, angloamerický systém:

Soudce předsedá dentistům, pro každého z nich individuálně je připraven právní kat. Soudce rozhodl, že trhání zubů dentistům katy je sice novinka, nicméně myšlenka se mu natolik, zalíbila, že se stane nakonec právně závaznou i v případě anglomerických dentistů.

(Sedmá zastávka)

normativní smlouvy:

Sedmá zastávka je nevyplněná, je připravena pro vás. Zkuste pokračovat v příběhu, vytvořit novou osobu nebo předmět pro normativní smlouvy. Podělte se o své příběhy do komentářů.

Vymyšlené pokračovaní příběhu výše z tohoto článku naleznete v mé sbírce mnemotechnických pomůcek.

V příštím článku se podíváme, jak si zapamatovat odstavec nebo dlouhý odstavec textu.