Mnemotechnická pomůcka pro článek Jak si zapamatovat gramatické pravidlo aneb „grammar is easy!“

Zápor u imperativu vytvoříme tak, že před sloveso s koncovkou -ez vložíme částici ne a za něj pas. Příklad ne regardez pas! (Nedívejte se!).

Nejprve se musím rozhodnout, co konkrétně si chci z definice zapamatovat. Zde se bude jednat o pořadí částic ne a pas a sloveso.

Vytvoříme příběh:

Řek jménem Pas jede zběsile ve svém autě Ne po dálnici, když tu potká dědu v starém křápu s vozíkem plným slivovice. Řek Pas do něj svým autem Ne narazí, on sám přeletí čelním oknem auta před křáp dědka, kde se zasekne do předních kol dědova křápu.

Vysvětlení:

Z termínů, které jsem si chtěl zapamatovat, jsem učinil postavy/předměty(živé i neživé) vymyšleného příběhu. Aktéři (nosiči) jsou označeni kurzívou a slouží jako lešení pro předměty, jména (termíny), které jsou tučně označeny. Nosiči vytvářejí akci s termíny.

Aktéři (nosiči): Řek, auto, děda

Předměty (termíny): Pas, Ne, slivovice (sloveso)

Řek Pas v autě Ne před nárazem do slivovice jsou v pořadí: Pas – Ne – Slivovice (sloveso) a po nárazu a letu Řeka Pas jsou ve správném pořadí: Ne(auto zaražené ve vozíku slivovice)-SlivovicePas (Řek zarytý v předních kolech křápu) = Ne (sloveso) pas.