Jak si zapamatovat gramatické pravidlo aneb „grammar is easy!“

V minulém článku jsme si ukázali, jak si vytvořit vlastní mnemotechnickou pomůcku pro kombinaci čísel nebo cizí slovíčko. Následně, jste si mohli vyzkoušet aplikovat sílu mnemotechniky na příkladech, které jsem uvedl na konci článku, jmenovitě 78 866 km² a „reluctant“. Jak Vám to šlo? Mé vymyšlené mnemotechniky (příběhy) pro tyto dva příklady naleznete v mé sbírce zde.

Dnes se podíváme na to, jak si zapamatovat gramatické pravidlo napořád. Představme si, že si chceme zapamatovat, jak se ve francouzštině tvoří imperativ. Pravidlo zní následovně: Imperativ (rozkaz) je zakončen v 2. osobě množného čísla koncovkou -ez. Pro ilustraci vezměme například sloveso regarder – vidět (v infinitivu), ze kterého utvoříme imperativ dle pravidla výše tedy regardez (podívej / podívejte se). Momentálně si musíme určit, co si chceme zapamatovat. Půjde mi jen o princip nebo i přeříkání celé definice? A co si takhle zapamatovat obojí?

Pro zapamatování principu lze opět použít smysluplný příběh, který bude lešením pro zapamatování definice „Imperativ (rozkaz) je zakončen v 2. osobě množného čísla koncovkou -ez.“ Příběh pro zapamatování vypadá následovně: „Dvě čísla, jmenovitě 1 a 2 se přetahují o písmena EZ. 2 vyhraje, spolkne je a začne se množit.“

Pojďme si nyní rozšifrovat vytvořenou pomůcku výše. Čísla v mé představě mají tvar trojrozměrný, mají oči, nos, pusu, ruce, nohy, jsou to vypadají zkrátka jako dvě osoby přetahující se o písmena EZ. Personifikovanými čísly v příběhu, tedy jedničkou a dvojkou, jsme si pomohli zapamatovat 2.osobu. Koncovka EZ je předmět, o který se bojuje, a je takovým středobodem příběhu. Příběh pokračuje. Dvojka vyhrává, otevře pusu a natlačí si EZ vší silou do sebe. V ten moment se dvojka začne množit a je jí všude plno. „Spolknutí“ koncovky EZ dvojkou nám doslova vryje dvojici EZ a 2 do paměti. Asi jste se již dovtípili, že množení čísla dvě v příběhu slouží pro zapamatování množného čísla. Všimněte si použití sloves, které vytvářejí potřebnou akci – emoci – esenci, která nám dopomůže si uložit danou informaci rychleji do dlouhodobé paměti. Slovesa nesou dynamiku, kterou emoce potřebují jako sůl. A kde je přítomna emoce, tam otevřená cesta pro rychlé zapamatování.

Jak si vytvořit kvalitní příběh, který mi nedovolí zapomenout, to, co si chci zapamatovat? Je dobré se držet několika pravidel:

1. Otevřete brány své fantazie.

„Fantazie je důležitější než znalosti.“1 Výrok Alberta Einsteina, který mluví za vše. Musí být, nicméně, správně pochopen. Kdykoli vymýšlíte něco nového, pouštíte uzdy své představivosti, spojujete věci, které byste normálně nespojili. Experimentujete. Znalosti jsou fakta, která chápeme, jak nám byly podány. Představivost je tu od toho, aby fakta propojila mezi s sebou takovým způsobem, který, na základě již poznaného, otevře další cestu k neobjevenému.

Vytváření příběhů pro poučky a zapamatování je také jiná cesta. Je to jiný způsob myšlení nad učením látky. Chce to trénink, ne že ne. Ale jeho návratnost je velká. Zkoušejte a trénujte.

2. Bizarnost

Příběhy by měly oplývat směsnými antropomorfizovanými předměty, bláznivými postavičkami, barevným až křiklavým prostředím plným akce a vzrušení. Slova, které si chcete zapamatovat, cpěte do mlýnku na maso, spalujte na popel, tavte, rozsekejte na kousíčky, vyhazujte do vzduchu atd. Snažte se, aby nejen po vytvoření příběhu, ale i na při jeho rozpomenutí ve vás příběh vzbudil nějakou emoci. Můžete se třeba zasmát, uchechtnout. Pokud ve vás příběh vyvolal emoci, bingo, je to znak dobře vytvořeného příběhu.

3. Trénink

Vymýšlení dobrých příběhů chce cvik. Nic není zadarmo. Někteří mohou mít potíže s odkazováním na definicí nebo termíny, jiní zase s tvorbou bizarních a nevšedních příběhů. Spojování předmětů, které by vás nikdy nenapadlo spojit, je základním předpokladem úspěchu v procesu zapamatování informace. Vytváření příběhů pro poučky a zapamatování je zkrátka jiná cesta. Je to jiný způsob myšlení nad učením se látky. Chce to trénink, ne že ne. Ale návratnost investice je velká. Zkoušejte a trénujte.

Než se spolu zase uvidíme, zkuste si do příště vytvořit mnemotechnickou pomůcku pro následující gramatické pravidlo:

Zápor u imperativu vytvoříme tak, že před sloveso s koncovkou -ez vložíme částici ne a za něj pas. Příklad ne regardez pas! (Nedívejte se!).

1 Zdroj: https://citaty.net/autori/albert-einstein/